Zvolte SUV

Vytěží to nejlepší z každého terénu.
Nové vozy SUV od Mercedes-Benz.
Ve společnosti Mercedes-Benz zastupuje písmeno „G“ výraz „Geländewagen“ (což je německý pojem pro terénní vozidlo). Tak tomu je od vzniku třídy G, která se jako neohrožený dobrodruh pouští do neprobádaných oblastí více než 35 let. Dnes nesou její geny všechny vozy SUV Mercedes-Benz.
Všechny sledují stejný cíl – zvládnout jakýkoli druh terénu. Poznáte je snadno. Od nynějška nesou všechny nové terénní vozy gen „G“ ve svém názvu – od GLA až po nové kupé GLE a třídu G. Vychutnejte si působivé možnosti jízdy v terénu.
Mike Horn
Třída G
Proměň nemožné v realitu. Překonej hranice. Vstup do neznáma. Někteří lidé zkrátka potřebují neustálé výzvy.
Poznejte nyní
Petra Němcová
GLC
Předveď styl. Ukaž mnoho různých tváří. Pomoz vytvořit lepší svět. Odvaha nové generace.
Poznejte nyní.
Meredith Michaels-Beerbaum
GLE
Mít vždy vše pod kontrolou. Být elegantní i v extrémních podmínkách. Tak se pozná skutečná osobnost.
Poznejte nyní
Lewis Hamilton
GLE kupé
Přirozená autorita. Působivá dynamika v každém terénu. Stylový vzhled.
Poznejte nyní
Poskytovatel / Ochrana údajů
 • Poskytovatel

  Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

  Daimlerova 2296/2
  149 45 Praha 4 - Chodov

  IČ: 48024562
  DIČ: CZ 48024562
  Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka13946.

  Autorizovaný prodej a servis vozů Mercedes-Benz, smart, Jeep, Dodge, Chrysler a lehkých užitkových vozů Mitsubishi Fuso.

  Tel.: 271 077 111
  e-mail: kontakt@daimler.com

 • Právní upozornění

  Autorská práva
  Copyright 2014 Mercedes-Benz Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Česká republika jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Jakékoliv kopírování, šíření, přechovávání, sdělování, vysílání, reprodukování nebo přenášení obsahu bez písemného souhlasu společnosti Mercedes-Benz Česká republika je zakázáno. Některé internetové stránky společnosti Mercedes-Benz Česká republika rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

  Odchylky mezi výrobky
  Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Česká republika spravovaných v různých zemích na celém světě. V důsledku toho mohou být některé informace a doplňky, které nejsou v některých zemích k dostání, nebo které mohou být pro splnění poptávky na místním trhu či regulativních kontrol v takových zemích k dostání pouze v jiných specifikacích či konfiguracích.
  Pokud se zajímáte o některý model vozu, lak, výběr nebo doplněk vyobrazené na internetové stránce a nejste si jisti jeho dostupností či specifikací v oblasti, kde žijete, měli byste kontaktovat společnost Mercedes-Benz Česká republika nebo místního autorizovaného dealera pro příslušný výrobek, kde dostanete aktuální podrobné informace pro svou oblast.

  Ceny
  Všechny specifikované ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a podléhají změně bez oznámení.

  Ochranné známky
  Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Česká republika předmětem práv společnosti Mercedes-Benz Česká republika v oblasti ochranných známek; to se týká zejména destiček s názvy modelů a jejích firemních log a emblémů.

  Licence
  Společnost Mercedes-Benz Česká republika chce vytvořit inovační informační internetovou stránku. Doufáme, že budete z tohoto tvůrčího úsilí nadšeni stejně jako my. Musíte však také pochopit, že společnost Mercedes-Benz Česká republika musí chránit své duševní vlastnictví včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Česká republika a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

  Upozornění ohledně prohlášení s předpoklady
  Internetové stránky, zprávy o investičních vztazích, výroční a prozatímní zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory událostí (v přímém přenosu nebo nahrané) a jiné dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné prohlášení s předpoklady, která odrážejí současné názory vedení na události v budoucnosti. Tato prohlášení obsahují slova jako "předvídat", "předpokládat", "věřit", "odhadovat", "očekávat", "zamýšlet", "smět", "plánovat", "projektovat" a "měl/a/i/y by" a podobné výrazy. Taková prohlášení podléhají rizikům a nejistotám včetně mimo jiné: hospodářského poklesu v Evropě či Severní Americe, změn devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, zavádění konkurenčních výrobků, zvýšených prodejních stimulů, úspěšné realizace nového obchodního modelu pro smart a poklesu cen při zpětném odkupu ojetých vozů.
  Pokud se objeví kterékoli z těchto či jiných rizik a nejistot (některé z nich jsou popsány v kapitole "Zpráva o rizicích" v poslední výroční zprávě společnosti Mercedes-Benz Česká republika a v kapitole "Rizikové faktory" v poslední výroční zprávě společnosti Mercedes-Benz Česká republika ve formuláři 20-F podaném Komisi pro cenné papíry a devizové obchody) nebo pokud se některé předpoklady, o něž se tato prohlášení opírají, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních. Nemáme v úmyslu převzít ani nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli prohlášení s předpoklady, které se vztahuje pouze k datu, kdy bylo vyhotoveno.

 • Ochrana osobních údajů

  Společnost Daimler je potěšena vaší návštěvou na našich webových stránkách i vaším zájmem o náš podnik a naše produkty. Ochranu vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů dle Úřadu pro ochranu osobních údajů. V ostatních aspektech se naše politika ochrany údajů řídí kodexem ochrany údajů platným pro Daimler.

  Kodex společnosti Daimler na ochranu údajů.

  Webové stránky společnosti Daimler mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

  Získávání a zpracování osobních údajů

  Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně mimo jiné údaje o vámi používaných prohlížečích a operačních systémech, o webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, o webových stránkách, které u nás navštěvujete, či o datu vaší návštěvy. Z bezpečnostních důvodů, např. pro identifikaci útoků na naše webové stránky, a to po dobu sedmi dnů, se ukládá také údaj o IP adrese, která vám byla přidělena vaším poskytovatelem internetového připojení. S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, svěříte-li nám je např. v rámci registrace, ankety, soutěže nebo smluvního plnění.

  Užívání a předávání osobních údajů, spojitost s konkrétním účelem

  Společnost Daimler používá vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, administraci zákazníků, produktové ankety a marketingové účely vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu.

  Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v rámci obligatorních národních právních předpisů. Naši pracovníci, agentury a obchodníci s námi uzavřeli dohodu o důvěrnosti těchto údajů.

  Možnost volby

  Chtěli bychom vaše údaje používat k tomu, abychom vás informovali o našich produktech a službách a abychom od vás případně získávali zpětnou vazbu. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud s tím nebudete srozuměni, můžete nám tuto skutečnost kdykoliv oznámit, abychom mohli vaše údaje náležitě zablokovat. Další informace k tomuto tématu naleznete na příslušné webové stránce.

  Zpravodaj

  Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru zpravodaje (newsletter). Data uvedená při přihlášení k odběru zpravodaje se mohou použít pouze k jeho zasílání, pokud jste nesouhlasili s jejich širším využitím. Odběr zpravodaje můžete kdykoliv ukončit odhlášením. Tato možnost je součástí každého zpravodaje.

  Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG

  Díky centrální přístupové službě společnosti Daimler AG se můžete přihlásit na všechny webové stránky a aplikace skupiny Daimler a jejích značek, které jsou touto službou pokryty. Podmínky používání centrální přístupové služby společnosti Daimler AG naleznete na následujícím odkazu:

  Podmínky používání centrální přístupové služby společnosti Daimler AG

  Sociální pluginy

  Daimler používá takzvané sociální pluginy (dále jako: zásuvné moduly) sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a Google+.

  Při vaší návštěvě našich webových stránek jsou tyto zásuvné moduly standardně deaktivovány, tzn. že bez vašeho přičinění neposílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Před použitím zásuvných modulů je musíte kliknutím aktivovat. Zásuvný modul zůstane aktivní až do vámi opět provedené deaktivace nebo smazání vašich cookies. Bližší informace o cookies najdete v našich pokynech ke cookies.

  Pokyny ke cookies

  Po aktivaci se naváže přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah zásuvného modulu se poté ze sociálních sítí přenese přímo do vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky. Po aktivaci zásuvného modulu již může příslušná sociální síť shromažďovat data nezávisle na tom, zda jste na zásuvném modulu aktivní. Jste-li přihlášeni do sociální sítě, může tato síť přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste také tam neaktivovali příslušný zásuvný modul. Jste-li členem sociální sítě a nechcete-li, aby tato síť při vaší návštěvě našich webových stránek spojovala shromážděná data s vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před aktivací zásuvných modulů vždy odhlásit z příslušné sociální sítě. Na rozsah dat, která jsou prostřednictvím vašich zásuvných modulů shromažďována sociálními sítěmi, nemáme žádný vliv. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů příslušnými sociálními sítěmi, jakož i veškerá vaše práva v této souvislosti i možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu údajů příslušných sociálních sítí.

  Cookies

  Informace o námi používaných cookies a jejich funkcích najdete v našich pokynech ke cookies.

  Pokyny ke cookies

  Vyhodnocování uživatelských dat

  Abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky, používáme produkty Adobe Omniture. Tak můžeme obsah našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a vylepšovat tak naši nabídku pro vás.

  Pokud nechcete, aby společnost Daimler shromažďovala a vyhodnocovala informace o vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out).

  K technické realizaci této námitky bude ve vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo uplatněno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

  Klikněte zde pro uplatnění cookie opt-out.

  Bezpečnost

  Daimler uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil námi spravované údaje proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují.

  Právo na informace

  Na požádání vám společnost Daimler nebo příslušné zastoupení společnosti neprodleně poskytne písemnou zprávu podle platného práva, v níž bude uvedeno, zda a jaké vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Jste-li registrováni jako uživatelé, nabízíme vám také možnost, abyste si údaje sami prohlédli a případně je smazali nebo upravili. Pokud jsou navzdory našemu úsilí o správnost údajů a jejich aktuálnost uloženy nesprávné informace, na vaši výzvu je opravíme.

  V případě dotazů k tématu zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho koncernového zmocněnce pro ochranu údajů, který je vám dispozici se svými spolupracovníky i v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

  Koncernový zmocněnec pro ochranu údajů

  Dr. Joachim Riess
  Daimler AG
  HPC 0518
  70546 Stuttgart, Německo

 • Cookies

  Společnost Daimler používá cookies a podobné technologie, např. HTML5 Storage nebo Local Shared Objects (dále souborně označované jako „cookies“), aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet své webové stránky. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webových stránek. 

  Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Mohou být využity ke zjišťování, zda mezi vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci. Identifikuje se pouze cookie ve vašem koncovém zařízení. Osobní údaje lze poté ukládat v cookies, pokud jste s tím vyjádřili souhlas nebo pokud je to technicky nezbytné, např. má-li být umožněno chráněné přihlášení.

  Používáte-li naše webové stránky, souhlasíte s používáním a ukládáním cookies ve vašem koncovém zařízení. Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez cookies. Většina prohlížecích programů akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies na vašem počítači můžete zabránit tak, že v nastaveních vašeho prohlížeče zvolíte *neakceptovat cookies*. Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce najdete v návodu k vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení. Další informace k deaktivaci Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem: 

  Informace k deaktivaci Local Shared Objects

  Pokud ale nebudete akceptovat cookies, může to vést k omezení funkcí našich nabídek.

  Cookies dělíme do následujících kategorií:

  Nezbytně nutné cookies (typ 1)
  Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce řádně pracovaly. Bez těchto cookies nemohou být poskytovány služby jako např. konfigurátor vozidla.

  Funkční cookies (typ 2)
  Tyto cookies umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookies lze například uložit jazyková nastavení.

  Výkonové cookies (typ 3)
  Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky používáte. Výkonové cookies nám například pomáhají při identifikaci zvlášť populárních sekcí naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Informace, které jsou těmito cookies shromažďovány, nemají povahu osobních údajů. Další informace ke shromažďování a vyhodnocování informací získáte v oddílu „Vyhodnocování uživatelských dat“.

  Cookies třetích subjektů (typ 4)
  Tyto cookies jsou ukládané třetími subjekty, např. sociálními sítěmi. Používají se především k tomu, aby byl do našich stránek integrován obsah sociálních médií, např. sociální pluginy. Informace o tom, jak používáme sociální pluginy, najdete v oddílu „Sociální pluginy“ Soukromého prohlášení.

  Ochrana osobních údajů

  Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

  Název cookie Popis Typ cookie

  bandwidth

  Tento cookie ukládá šířku pásma Vašeho připojení k internetu za účelem optimalizace poskytování obsahu.

  Type 1

  locale

  Tento cookie ukládá kód země, ze které na internetovou stránku přistupujete. Umožňuje nám zobrazit obsah ve Vašem jazyce.

  Type 1

  PHPSESSID

  Tento cookie je používán externím serverem, který poskytuje mapová data. Ukládá „Session ID“, které spojuje více spolu souvisejících dotazů na server a přiřazuje jim relaci.

  Type 1

  c_disclaimer

  Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu. Je nastaven automaticky po zavření vyskakovacího okna s informacemi o použití cookies.

  Type 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Tyto cookies ukládají data vztahující se k Vašim požadavkům na vyhledávání (např. dříve vložený hledaný text, poslední návrhy na hledání) za účelem zlepšení výsledků Vašeho vyhledávání.

  Type 2

  show_infobox

  Tento cookie zabraňuje opakovanému zobrazování uvítací sekvence na naší úvodní stránce.

  Type 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi

  Tyto cookies ukládají informace o tom, jak návštěvníci užívají naše webové stránky, a pomáhají nám tak naše webové stránky neustále příslušným způsobem vyvíjet.

  Type 3

  psyma_participation

  Ke zlepšení naší webové stránky provádíme pravidelně online dotazování o kvalitě našich stránek a naší nabídce informací. Tento cookie ukazuje, zda uživatel pozvánku k anketě přijal, nebo odmítl.

  Type 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Cookies jsou nastaveny ze strany YouTube a/nebo Google, když na stránce přehráváte video. Informace o těchto typech cookies, jejich využití a účelu najdete na: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

  Type 3

  Vyhodnocování uživatelských dat

  Používáme cookies k tomu, abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Ke statistickému zpracování dat používá Daimler produkty Adobe Omniture.

  Pokud nechcete, aby společnost Daimler shromažďovala a vyhodnocovala informace o vaší návštěvě, můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (opt-out). K technické realizaci této námitky bude ve vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze pro prohlížeč, z něhož bylo spuštěno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

  Klikněte zde pro spuštění cookie opt-out.

Používání cookies

Pro optimální vytváření webových stránek a jejich průběžné zlepšování používá Daimler cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním cookies.

Další informace získáte v pokynech ke cookies