Velg SUV

Få mer ut av terrenget.
De nye SUV-ene fra Mercedes-Benz.
"G" står for "Geländewagen". Sånn har det vært hos Mercedes-Benz siden G-Klasse så dagens lys. I mer enn 35 år har den gått utenom allfarvei, uten kompromisser. I dag finner vi dens gener i alle SUV-er fra Mercedes-Benz.
Det de har til felles, er målsetningen om å beherske alle typer underlag perfekt. Nå er det blitt enda tydeligere. For nå har alle også en G i navnet – fra GLA til nye GLS og G-Klasse. Opplev de imponerende terrengegenskapene.
Mike Horn
G-Klasse
Sette seg umulige mål. Bryte barrierer. Bane vei inn i det ukjente. Mange mennesker trenger rett og slett en kontinuerlig utfordring.
Se mer her
Petra Němcová
GLC
Vis at du har stil. Vis alle nyansene. Gjør en innsats for en bedre verden. Selvsikkerheten til en ny generasjon.
Se mer her
Dabiz Muñoz
GLC Coupé
En vellykket kombinasjon av ekstraordinære elementer. Med lidenskap for detaljer. Det er ekte karakter.
Se mer her
GLS
Imponerer på alle arenaer. Takler vanskelige situasjoner uten problemer. En strålende opptreden.
Se mer her
Meredith Michaels-Beerbaum
GLE
Alltid ha kontroll over alt. Utstråle eleganse, også i svært krevende situasjoner. Det er ekte suverenitet.
Se mer her
Lewis Hamilton
GLE Coupé
Overlegenhet som godt kan vises. Dynamikk som imponerer i ethvert terreng. Et stilfullt statement.
Se mer her
Leverandør / Personvern
 • Leverandør

  Bertel O. Steen AS

  Postboks 52
  N-1471 Lørenskog
  --
  Besøksadresse:
  Solheimveien 7
  1473 Lørenskog

  Telefon: 67 92 60 00

  Foretaksnummer: NO916218753 Foretaksregisteret

  Styret i Bertel O. Steen AS (bil og eiendom) består av:
  Styreleder, Sverre Leiro
  Styremedlem, Bertel Otto Steen
  Styremedlem, Sverre Kjær
  Styremedlem, Odd Christopher Hansen
  Styremedlem, Gisle Skansen
  Styremedlem, Leif Erik Vik (ansattrepresentant)
  Styremedlem, Jens M. Mosveen (ansattrepresentant)
  Styremedlem, Ole Stefan Nedenes (ansattrepresentant)

 • Juridiske merknader

  Opphavsrett

  Copyright 2015 Daimler AG. Med enerett. Alle tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsfiler samt organiseringen av disse underligger lov om opphavsrett og andre lover til beskyttelse av åndelig eiendom. Det er ikke tillatt å kopiere disse for kommersielle formål eller videreformidling, heller ikke å endre dem og bruke dem på andre webområder. Noen Internett-sider fra Daimler inneholder også materiale som opphavsrettslig underligger dem som har stilt dette til rådighet.

   

  Produkter og priser

  Etter at redaksjonen har avsluttet arbeidet med enkeltsider, kan det ha funnet sted endringer i produkter og tjenester. Det tas forbehold om konstruksjons- eller formendringer, avvik i fargetone samt endring av leverings- eller tjenesteomfang fra produsentens side i leveringstiden såfremt endringene eller avvikene ligger innenfor rimelighetens grenser for kunden under hensyntaken til Daimler interesser. Bildene kan også inneholde tilbehør, tilleggsutstyr eller annet som ikke hører inn under standard leverings- eller tjenesteomfang. Fargeavvik er teknisk betinget. Enkelte sider kan også inneholde varianter og tjenester som ikke tilbys i enkelte land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige forskrifter og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold om andre regler i kjøps- eller leveringsbetingelsene gjelder prisen som er gyldig på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Spør en avdeling eller avtalepartner om nyeste versjon.

   

  Varemerker

  Der ikke annet er angitt, er alle merker som er nevnt på Daimler Internett-sider beskyttede varemerker som tilhører Daimler. Dette gjelder spesielt for modellnavn samt alle logoer og emblemer for selskapet.

   

  Lisensrettigheter

  Daimler ønsker å tilby et innovativt og informativt Internett-program. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative utforming som vi gjør. Vi ber likevel om forståelse for at Daimler må beskytte sine åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter og at disse Internett-sidene ikke på noen måte gir lisensrettigheter til Daimler åndsverk.

   

  Henvisninger til utsagn om fremtidige forhold

  Internett-sider, Investor Relations Releases, bedrifts- og perioderapporter, oversikter, presentasjoner, lyd- og videooverføringer av arrangementer (live eller som opptak) og andre dokumenter på denne websiden inneholder blant annet utsagn om fremtidig utvikling som berører aktuelle vurderinger fra ledelsen. Ord som "forventer", "antar", "tror", "vurderer", "forventer", "akter", "kan", "planlegger", "projiserer", "bør" og lignende begreper er kjennetegn ved slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn er underlagt en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en konjunkturoppgang i Europa eller Nord-Amerika, endringer i valutakurser, rentenivåer og råstoffpriser, konkurrenters lansering av produkter, større kjøpekraft, vellykket omsetning av en ny smart-modell samt en tilbakegang i innbyttepriser for bruktkjøretøyer. Hvis en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre uberegnelige forhold (noen av disse er beskrevet under overskriften "Risikorapport" i den aktuelle bedriftsrapporten fra Daimler samt under overskriften "Risk Factors" i den aktuelle bedriftsrapporten fra Daimler i skjema 20F, som er sendt til de amerikanske børskontrollmyndighetene) inntrer, eller antakelsene som ligger til grunn for utsagnene viser seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt eller implisitt uttrykt i utsagnene. Vi har verken til hensikt eller noen forpliktelse til fortløpende å oppdatere utsagn som gjelder fremtidige forhold, siden disse utelukkende tar utgangspunkt i omstendighetene den dagen de ble offentliggjort.

   

  Ansvar

  Informasjon og opplysninger på disse sidene utgjør ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått. De gir ingen underforståtte løfter eller garantier for beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller manglende brudd på lover eller patenter.


  På våre Internett-sider finner du også koblinger til andre Internett-sider. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av og innholdet på disse sidene det er koblinger til. Vi har derfor heller ikke ansvar for at informasjonen på disse sidene er oppdatert, korrekt eller fullstendig, ei heller for kvaliteten på informasjonen. På bakgrunn av dette tar vi derfor intet ansvar for innholdet på disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle koblinger på våre Internett-siden som fører til eksterne sider samt innholdet på disse.

 • Personvern

  Vi i Daimler er glade for at du besøker oss på nettet og viser interesse for konsernet og produktene vi kan tilby. Det er viktig for oss å beskytte dine personlige data, og vi vil gjerne at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider. Skjerming av privatlivet i forbindelse med behandling av personopplysninger ligger oss på hjertet, og sikring av slike opplysninger er innarbeidet i våre forretningsrutiner. Vi behandler personopplysninger som innhentes ved besøk på våre nettsider, i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser i det landet der de som behandler personopplysningene holder til. Vår personvernpolitikk retter seg for øvrig etter Damiler gjeldende retningslinjer for personvern. Daimlers websider kan imidlertid inneholde lenker til andre annonsører, som ikke nødvendigvis er omfattet av denne personvernerklæringen.

   

  Innhenting og behandling av personlige data

  Når du besøker våre nettsider, lagrer nettserveren vår rutinemessig IP-adressen som internettleverandøren har gitt deg, nettsiden du besøker oss fra, hvilke nettsider du er innom, dato for besøket og hvor lenge besøket varer. Personopplysninger blir bare lagret når du selv gir oss disse, for eksempel i forbindelse med registrering, spørreundersøkelser, konkurranser eller gjennomføring av kontrakter.

   

  Bruk og videreformidling. Formålsbegrensning

  De personlige data Daimler får av deg, brukes kun til teknisk administrasjon av nettsidene våre, kundeadministrasjon, produktundersøkelser og markedsføring. Dette skjer dessuten bare i den utstrekning det er nødvendig.

  Videreformidling av personopplysninger til statlige institusjoner eller myndigheter skjer bare etter rettslig pålegg i hvert enkelt land. Våre medarbeidere, agenturer og forhandlere har taushetsplikt.

   

  Frivillig

  Vi vil gjerne bruke personopplysningene til å informere deg om våre produkter og ytelser og eventuelt spørre hva du synes om disse. Deltakelsen i slike aktiviteter er selvsagt frivillig. Dersom du ikke ønsker denne typen henvendelser, kan du når som helst melde fra til oss, og da vil vi sperre dine personlige data. Nærmere opplysninger om dette finner du på nettsidene våre.

   

  Social Plugins

  Daimler benytter såkalte Social Plugins (heretter knapper) fra sosiale nettverk Facebook, Twitter og Google+.
  Når du besøker nettstedet vårt, er disse knappene som standard deaktivert, dvs. at de ikke sender data til de aktuelle sosiale nettverkene uten din medvirkning. Før du kan bruke knappene, må du aktivere dem ved å klikke på dem. Knappen forblir aktiv helt til du deaktiverer den igjen eller sletter informasjonskapslene (jfr. „Informasjonskapsler“). Etter aktiveringen etableres det en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle sosiale nettverket. Deretter overføres knappens innhold fra det sosiale nettverket direkte til nettleseren din, som integrerer det i nettsiden.
  Vær oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på omfanget av dataene som de sosiale nettverkene samler inn ved hjelp av knappene. Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og de sosiale nettverkenes videre behandling og bruk av dataene samt dine rettigheter og innstillingsmuligheter i den sammenheng for å beskytte privatsfæren, fremgår av de sosiale nettverkenes personvernopplysninger. Etter at du har aktivert en knapp, kan det aktuelle sosiale nettverket allerede samle inn data, uavhengig av om du samhandler med knappen. Når du er logget inn på et sosialt nettverk, kan nettverket tilordne brukerkontoen din besøket på dette nettstedet. Et sosial nettverk kan ikke tilordne besøk på andre Daimler-nettsteder før du også der har aktivert den aktuelle knappen. Dersom du er medlem av et sosialt nettverk og ikke vil at nettverket skal koble innsamlede data sammen med lagrede medlemsdata når du besøker nettsidene våre, må du logge deg ut av det aktuelle sosiale nettverket før du aktiverer knappene.

   

  Informasjonskapsler

  Daimler bruker informasjonskapsler for å følge opp de besøkendes ønsker og være i stand til å utforme nettsidene mest mulig i pakt med dette. Informasjonskapsler er små datafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler gjør det også lettere for oss å finne fram til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. I neste omgang kan vi så tilpasse innholdet på våre nettsider til dine ønsker og dermed gi deg et bedre tilbud. Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du - for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang.- har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

  Du kan også bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge *ikke godta informasjonskapsler* i nettleserinnstillingene. Dette er nærmere beskrevet i veiledningen til nettleserprodusenten. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger i tilbudene våre.
  Til den statistiske bearbeidingen av dataene bruker Daimler Adobe Omniture-produkter (Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover og Omniture SearchCenter). Dersom du ikke vil at Daimler skal samle inn og analysere informasjon om besøket ditt, kan du når som helst reservere deg mot dette (Opt-Out).
  Til den tekniske gjennomføringen laster du ned en reservasjonskapsel (Opt-Out Cookie) i nettleseren din. Den har kun til formål å tilkjennegi at du reserverer deg mot informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at reservasjonskapselen av tekniske grunner bare gjelder for den nettleseren hvor den ble lastet ned. Dersom du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annen sluttenhet, må du reservere deg på nytt.

   

  Sikkerhet

  Ved hjelp av tekniske og administrative sikkerhetstiltak gjør Daimler sitt aller ytterste for å sikre at de personopplysningene vi forvalter, ikke ødelegges, går tapt eller blir manipulert, og at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Våre sikkerhetstiltak er i stadig forbedring innenfor rammen av den teknologiske utvikling.

   

  Rett til innsyn

  I samsvar med gjeldende regelverk vil Daimler på anmodning snarest mulig gi deg eller din representant skriftlig informasjon om eventuelle filer med personlige data som er lagret hos oss. Er du registrert som bruker, kan du selv se personopplysningene og eventuelt rette eller slette dem. Skulle vi tross våre anstrengelser for oppdatering og datariktighet likevel ha lagret uriktige opplysninger, vil disse bli rettet etter anmodning fra deg.

  Dersom du har spørsmål angående håndteringen av dine personlige data, kan du henvende deg til datavernansvarlig hos Daimler. Sammen med teamet sitt vil han eller hun være behjelpelig; dette gjelder også I forbindelse med informasjonssøking, forslag og klager.


  Datavernansvarlig
  Chief officer corporate data protection

  Dr. Joachim Riess
  Daimler AG
  HPC 0518
  D-70546 Stuttgart
  Deutschland

  Daimler Data Protection Policy

   

 • Informasjonskapsler/cookies

  Daimler uses cookies and similar technologies, such as HTML5 web storage and local shared objects (all referred to as 'cookies' below), to record the preferences of users and optimize the design of its websites. They make navigation easier and increase the user-friendliness of a website.

  Cookies are small files that are stored on your end device. They can be used to determine whether there has been any contact between us and your end device in the past. Only the cookie on your end device is identified. Personal data can only be saved in cookies if you have given your consent or if it is essential for technical reasons, e.g. to enable a secure login.

  By using our website, you consent to the use and storage of cookies on your end device. However, you can also view our website without cookies. Most browsers accept cookies automatically. You can prevent cookies from being saved on your end device by setting your browser to not accept cookies. You can delete cookies stored on your end device at any time. The exact instructions for how to do this can be found in the manual for your browser or end device. Further information about deactivating local shared objects can be found here:

  Information about deactivating local shared objects

  If you choose not to accept cookies it may result in a reduced availability of the services provided on our website.

  We categorize cookies as follows:

  Essential cookies (type 1)
  These cookies are essential for websites and their features to work properly. Without these cookies, services such as the vehicle configurator may be disabled.

  Functional cookies (type 2)
  These cookies enable us to improve the usability and performance of websites and to provide various features. Functional cookies can store language settings, for example.

  Performance cookies (type 3)
  These cookies collect information about how you use websites. Performance cookies help us, for example, to identify especially popular areas of our website. In this way, we can adapt the content of our websites more specifically to your needs and thereby improve what we offer you. These cookies do not collect personal data. Further details on how the information is collected and analyzed can be found in the section 'Analysis of usage data'.

  Third-party cookies (type 4)
  These cookies are installed by third parties, e.g. social networks. Their main purpose is to integrate social media content on our site, such as social plugins. Information about how we use social plugins can be found in the 'Social Plugins' section of the privacy statement.

  Privacy statement

  We use the following cookies on our website:

   

  Cookie name Description Cookie type

  bandwidth

  This cookie stores the band width of your internet connection in order to optimise content delivery.

  Type 1

  locale

  This cookie stores the country code of the country from which you are accessing the website. This enables us to show you the content in your language.

  Type 1

  PHPSESSID

  This cookie assigns an anonymised ID (session ID) to your device for the duration of your visit in order to be able to bundle several related queries to the server and allocate them to a session.

  Type 1

  c_disclaimer

  This cookie shows that you have agreed to the use of cookies on our website. It is set when you close the 'Use of cookies' message window.

  Type 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  These cookies store data relating to your search requests (e.g. previously entered search text, last search suggestion) in order to improve your search results.

  Type 2

  show_infobox

  This cookie prevents repeated display of the Welcome sequence on our homepage.

  Type 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi

  These cookies store information on how visitors use our website and help us to continuously further develop our website in line with their interests.

  Type 3

  psyma_participation

  In order to improve our website, we conduct regular online surveys on the quality of our pages and information offering. This cookie shows whether a user has accepted or rejected the invitation to the survey.

  Type 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Cookies are set by YouTube and/or Google when you play a video on the site. For information about the types of cookies, their usage and purpose please read more:http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

  Type 3

   

  Analysis of usage data
  We use cookies to track the preferences of visitors and to identify especially popular sections of our website. In this way, we can adapt the content of our website more specifically to your needs and thereby improve what we offer you.

  For the purpose of statistical analysis Daimler uses Adobe Omniture products.

  If you do not wish Daimler to collect and analyze statistical data related to your visit you may object to the future use of your data at any time (opt-out).

  For the technical implementation of your objection it is necessary to install an opt-out cookie on your browser. This cookie will only indicate that you have opted out. Please note that for technical reasons the opt-out cookie will only affect the browser you object from. If you delete the cookies in your browser or use a different end device or browser, you will need to opt out again.

  Click here to install the opt-out cookie

Use of Cookies

We use cookies to optimise the design of our websites. By continuing your visit on the website, you consent to the use of cookies.

Further details can be found in 'Cookies'