Kies een SUV

Voor elke weg die je inslaat.
De nieuwe SUV’s van Mercedes-Benz.
Bij Mercedes-Benz staat de "G" voor "Geländewagen" (het Duitse woord voor terreinwagen). Dit is al zo sinds de introductie van de G-Klasse. De onverschrokken avonturier verkent al meer dan 35 jaar nieuw terrein buiten de begane paden. Tegenwoordig zijn zijn genen zichtbaar in alle SUV’s van Mercedes-Benz.
Stuk voor stuk zijn ze erop berekend elke soort ondergrond de baas te kunnen. En dat is nu nog duidelijker dan ooit. Voortaan dragen alle nieuwe terreinwagens ook het "G"-gen in hun naam – van de GLA tot de nieuwe GLE Coupé en de G-Klasse. Ervaar de indrukwekkende terreincapaciteiten.
Mike Horn
G-Class
Het onmogelijke mogelijk maken. Grenzen overschrijden. Betreed het onbekende. Sommige mensen hebben gewoon een constante uitdaging nodig.
Nu ontdekken
Petra Němcová
GLC
Straal stijl uit. Toon vele verschillende facetten. Help een betere wereld te creëren. Het zelfvertrouwen van een nieuwe generatie.
Nu ontdekken.
Meredith Michaels-Beerbaum
GLE
Altijd alles onder controle. Elegant, zelfs in extreme omstandigheden. Dat is pure grootsheid.
Nu ontdekken.
Lewis Hamilton
GLE Coupé
Suprematie om trots op te zijn. Indrukwekkende dynamiek voor elk terrein. Een stijlvol statement.
Nu ontdekken
Provider / Privacy Statement
 • Aanbieder

  Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV
  Tollaan 68
  B-1200 Brussel

  Telefoon: 02 724 12 11
  Customer Assistance Center: 00 800 1 777 7777
  Telefax: 02 724 14 59
  E-mail: customerservice.belgium@cac.mercedes-benz.com
  www.mercedes-benz.be

  Vertegenwoordigd door het Directiecomité (Board of Management):
  Koen Van Hout (Director Sales & Marketing Mercedes-Benz Cars), Martin Leite (CEO ad interim and Director Finance, Controlling & Administration), Peter Brock (Director Marketing, Sales & Services Mercedes-Benz Trucks), Geert De Bock (Director After Sales Mercedes-Benz Cars), Walter Costa (Director Own Retail Management), Wolfgang Bremm (MB Luxembourg), Mark Lovely (MB Finance) en Ludo Hermans (Director HR).

  RPR Brussel
  btw BE 419 946 355
 • Auteursrechten

  Copyright Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze site (teksten, beelden, grafieken, geluid, video’s, animatie en arrangementen) valt onder toepassing van het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. De informatie die op deze site wordt verstrekt, mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina´s. Op bepaalde pagina´s van de internetsite van Daimler is het getoonde materiaal onderworpen aan de wetgeving op de auteursrechten voor de eigenaar van dit materiaal.

   

  Wijzigingen van het product en tarieven

  Bepaalde verstrekte inlichtingen m.b.t. de producten of voorgestelde illustraties en beelden op de internetpagina´s zijn ontworpen voor algemeen gebruik op de websites van Daimler die worden beheerd in verschillende landen van de wereld. Het kan bijgevolg gebeuren dat bepaalde informatie en/of accessoires in bepaalde landen niet zijn voorgesteld of slechts met verschillende specificaties of samenstellingen, aangepast aan de vereisten van de plaatselijke markten of de reglementen van deze landen.

  Als een model van een voertuig, de kleur van een lak, een optie of een accessoire op de internetsite u interesseert en u bent niet zeker van de beschikbaarheid op uw markt, raden wij u aan contact op te nemen met Daimler en/of de erkende plaatselijke dealers van dat product om meer inlichtingen te verkrijgen over de beschikbaarheid op uw markt.
  De vermelde prijzen zijn de tarieven die aan de distributeurs worden aanbevolen. Zij zijn van toepassing op het ogenblik van de publicatie en kunnen zonder opzegtermijn worden gewijzigd.

   

  Merken

  Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op de internetsite van Daimler worden getoond, beschermde merken van Daimler. Dit geldt in het bijzonder voor de namen van modellen alsook voor alle logo´s en emblemen van de groep.

   

  Licentierechten

  Daimler wenst u een vernieuwende en informatieve internetsite aan te bieden. Daarom hopen wij dat u zijn grafische vormgeving evenzeer apprecieert als wijzelf. Wij vragen u echter begrip op te brengen voor het feit dat Daimler verplicht is zijn intellectuele eigendom te beschermen, inclusief de brevetten, gedeponeerde merken en auteursrechten.

  Bijgevolg vestigen wij hierbij uw aandacht op het feit dat noch deze internetsite noch het materiaal waarmee de internetsite is samengesteld, enig licentierecht verlenen, op welke wijze ook, op de intellectuele eigendom van Daimler.

  Vooruitzichten

  De website bevat vooruitzichten die steunen op de overtuigingen van de directie van Daimler. Het gebruik van woorden als "voorzien", "geloven", "menen", "verwachten", "de intentie hebben om", "voorzien" en "vooruitzien" op deze webpagina´s zijn bedoeld om vooruitzichten uit te drukken. Deze verklaringen vertolken het standpunt van Daimler met betrekking tot gebeurtenissen die zich nog moeten voordoen op het ogenblik dat zij worden verwoord en zijn dus onderhevig aan risico´s en onzekerheid. Zoals vermeld wordt in de verslagen die door Daimler zijn ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie, de U.S. Securities and Exchange Commission (inclusief het laatste jaarrapport op formulier 20-F), kunnen de resultaten uiteindelijk in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten die vermeld zijn in de vooruitzichten. De factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken zijn meer bepaald de evolutie van de economie en de handel, de schommelingen van de wissel- en intrestvoeten, het op de markt brengen van nieuwe producten door concurrenten, het slecht onthaal van nieuwe producten en diensten, alsook de veranderingen in de strategie van de onderneming. Daimler is niet gehouden door enige verbintenis noch door enige intentie om deze vooruitzichten te realiseren.

   

  Afwezigheid van verklaringen en garanties

  De informatie op de pagina´s van de website wordt door Daimler voorgesteld in een vorm die overeenstemt met het geldende wettelijk kader en omvatten geen enkele expliciete of impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domeinen of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten. Niettegenstaande onze inspanningen om precieze informatie te verstrekken, kan de getrouwheid en de juistheid ervan niet worden gewaarborgd.

  U zal op onze webpagina´s links vinden naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor pagina´s die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Daimler biedt u deze hypertext-links enkel aan ter wille van uw comfort. Hun integratie op onze webpagina´s impliceert geenszins de verantwoordelijkheid van Daimler voor de inhoud ervan.

 • Gegevensbescherming

  Daimler dankt u voor uw bezoek op onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten.Gegevensbescherming wordt bij ons groot geschreven en wij willen graag, dat u zich bij uw bezoek op onze internet-pagina’s op uw gemak voelt. De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons van eminent belang. Hiermee houden wij bij onze zakelijke processen rekening. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevenbescherming verantwoordelijke zetel is gevestigd.Ons beleid betreffende gegevensbescherming richt zich voor het overige naar de voor Daimler geldende richtlijn betreffende gegevensbescherming.

  Daimler Richtlijn betreffende gegevensbescherming

  Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring omtrent de gegevensbescherming niet van kracht is.

  Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens

  Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard o.a. informatie op over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, de datum van het bezoek en om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen op onze websites te herkennen, en voor een periode van zeven dagen, het IP-adres dat aan u is toegewezen door uw Internet Service Provider.Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgerelateerde gegevens alleen dan opgeslagen, als u ons dit zelf aangeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of het afsluiten van een overeenkomst.

  Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

  Daimler gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang.

  Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers, agenturen en dealers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

  Keuzemogelijkheid

  Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en u hierover eventueel vragen te stellen. Uiteraard is uw deelname aan dergelijke acties vrijwillig. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, dan kunt u ons dit op elk gewenst moment meedelen, zodat wij uw gegevens desgewenst blokkeren. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

  Newsletter

  Op onze website kunt u zich eventueel abonneren op newsletters. De gegevens, die worden aangegeven bij de aanmelding voor de newsletter, worden alleen voor het versturen van de newsletter gebruikt, voor zover u niet akkoord gaat met een verdergaand gebruik. U kunt het abonnement op ieder gewenst moment opzeggen via de in de newsletter aangegeven afmeldmogelijkheid.

  Centrale toegangservice van Daimler AG

  Met de centrale toegangservice van Daimler AG kunt u zich bij alle op deze service aangesloten websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken aanmelden. De gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangservice van Daimler AG kunt u oproepen via de volgende link:

  Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangservice van Daimler AG

  Social plug-ins

  Daimler gebruikt zogenaamde social plug-ins (hieronder knoppen genoemd) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+.
  Bij uw bezoek op onze website zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, d.w.z. zij versturen zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Voordat u gebruik kunt maken van deze knoppen, moet u deze eerst door middel van een klik activeren. De knop blijft zo lang actief tot u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert. Meer informatie over cookies ontvangt u in onze cookie-aanwijzingen.

  Cookie-aanwijzingen

  Na de activering wordt er een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser overgebracht en door deze in de website geïntegreerd.
  Na activering van een knop kan het betreffende sociale netwerk reeds gegevens inwinnen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Bent u ingelogd bij een sociaal netwerk, dan kan dit netwerk uw bezoek aan deze website bij uw account plaatsen. Het bezoek aan andere Daimler-websites kan een sociaal netwerk niet plaatsen, voordat u niet ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd.
  Bent u lid bij een sociaal netwerk en wilt u niet dat dit netwerk de bij uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens aan uw opgeslagen accountgegevens koppelt, dan moet u zich eerst bij het betreffende sociale netwerk uitloggen en dan pas de knoppen activeren.
  Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden ingewonnen. Doel en omvang van de gegevensinwinning en de verdere verwerking en toepassing van deze gegevens door de desbetreffende sociale netwerken evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privésfeer staan vermeld in de informatie betreffende gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken.

  Cookies

  Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-aanwijzingen.

  Cookie-aanwijzingen

  Analyse van gebruiksgegevens

  Om voorkeuren van de bezoekers en bijzonder populaire gebieden in ons aanbod op het internet te kunnen identificeren, gebruiken wij Adobe Omniture producten. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze internetsites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod voor u kunnen verbeteren.

  Wilt u niet dat Daimler informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen te allen tijde voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out).
  Voor de technische kant van dit bezwaar wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen voor de browser, van waaruit het is ingesteld, kan worden toegepast.Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. andere hardware gebruikt, dient opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

  Klik hier om het opt-out-cookie in te stellen.

  Veiligheid

  Daimler implementeert technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, om uw gegevens, die door ons worden beheerd, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang van onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd om bij te blijven met de technologische ontwikkeling.

  Recht op informatie

  Daimler of de hiervoor optredende verantwoordelijke instantie, deelt u op aanvraag, indien mogelijk schriftelijk, volgens het geldende recht mee, of en met welke persoonlijke gegevens u bij ons bent opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, bieden wij u tevens de mogelijkheid om de gegevens zelf in te zien en indien gewenst te verwijderen of te wijzigen. Indien er ondanks onze inspanningen om correcte en actuele gegevens te garanderen, foutieve informatie mocht zijn opgeslagen, dan zullen wij deze na uw aanvraag verbeteren.

  Indien u vragen aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming, die u met zijn team ter beschikking staat. U kunt tevens contact met hem opnemen indien u informatie wenst, opmerkingen of klachten heeft.

  Concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming

  Dr. Joachim Rieß
  Daimler AG
  HPC 0518
  D-70546 Stuttgart
  Duitsland

 • Cookies

  Daimler maakt gebruik van cookies en dergelijke technologieën als HTML5 Storage of Local Shared Objects (hierna overal "cookies" genoemd), om voorkeuren van de gebruikers te identificeren en websites zo optimaal mogelijk te kunnen vormgeven. Hierdoor wordt het navigeren eenvoudiger en kan een optimaal gebruiksgemak van een website worden gegarandeerd. 

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt om vast te stellen of vanuit uw eindapparaat reeds een verbinding werd opgebouwd met één van onze pagina’s. Alleen het cookie wordt op uw computer geïdentificeerd. Persoonsgerichte gegevens kunnen dan in cookies worden opgeslagen, nadat u hiervoor uw toestemming hebt verleend of dit technisch absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld om u aan te melden met een wachtwoord beschermde online-functie.

  Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruiken en opslaan van cookies op uw eindapparaat.U kunt onze website natuurlijk ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw eindapparaat voorkomen door in uw browserinstellingen de volgende optie te kiezen: *Geen cookies accepteren*. Op uw eindapparaat kunt u reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. Meer informatie over deze instellingen kunt u vinden in de handleiding van uw browser of de fabrikant van uw eindapparaten. Meer informatie over het deactiveren van Local Shared Objects vindt u in de volgende link:

  Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in de functionaliteit van ons aanbod.

  We delen cookies in naar de volgende categorieën:

  Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
  Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, opdat websites en hun functies correct functioneren. Zonder deze cookies kunnen bijvoorbeeld diensten, zoals de voertuigconfigurator niet beschikbaar worden gesteld.

  Functie-cookies (type 2)
  Deze cookies stellen ons in staat om het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en stellen verschillende functies ter beschikking. Zo kunnen taalinstellingen in functie-cookies worden opgeslagen.

  Prestatie-cookies (type 3)
  Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u gebruikt maakt van websites. Prestatie-cookies helpen ons bijvoorbeeld om de meest populaire onderdelen van ons internetaanbod te identificeren.Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod voor u kunnen verbeteren. De door deze cookies verzamelde informatie is niet persoonsgerelateerd.Meer informatie over het verzamelen en verwerken van informatie, ontvangt u in de paragraaf 'Verwerking van gebruiksgegevens".

  Cookies van derden (type 4)
  Deze cookies zijn door derden, bijvoorbeeld sociale netwerken ingesteld. Ze worden voornamelijk gebruikt om de inhoud van sociale media te integreren, zoals sociale plug-ins op onze site. Informatie over de wijze waarop wij gebruik maken van sociale plug-ins, ontvangt u onder "Sociale plug-ins" van de privacyverklaringen.

  Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

  Cookie-naam Omschrijving Cookie-type
  _it
  _pr
  Bij het inloggen in Mijn Mercedes worden in dit cookie gecodeerde gegevens over het gebruikersprofiel opgeslagen, om de aanmeldstatus te behouden. Type 1
  _slt (soft login token) Dit cookie slaat niet-gevoelige gegevens over het gebruikersprofiel op om de website te personaliseren wanneer de gebruiker niet heeft ingelogd. Type 1
  _st(login token) Dit cookie slaat niet-gevoelige gegevens over het gebruikersprofiel op om de website te personaliseren wanneer de gebruiker wel heeft ingelogd. Type 1
  cccidealer Dit cookie slaat de in het kader van een aanvraag geselecteerde Mercedes-Benz Partner op. De contactpersoon is in toekomstige aanvragen op voorhand geselecteerd. Type 1
  dealer Dit cookie slaat een in het gebruikersprofiel van Mijn Mercedes opgeslagen favoriete contactpersoon op. Type 1
  pgid
  sid
  Deze cookies kennen aan uw apparaat voor de duur van uw bezoek een anonieme ID (sessie-ID) toe om gepersonaliseerde content (bv. laatst bekeken producten) te kunnen weergeven. Type 1
  storedVehicles
  <Subprocess>_<market>
  Bij het zoeken in ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens kunt u de interessante aanbiedingen in een lijst zetten. De gegevens van de aanbieding worden in dit bestand opgeslagen. Type 1
  JSESSIONID Dit cookie wordt ingesteld door een externe server die kaartgegevens levert. Het slaat de Session ID op die meerdere, bij elkaar passende aanvragen aan de server bundelt en aan een sessie toekent. Type 1, type 4
  ARPT Om te garanderen dat elke gebruiker de Mercedes-Benz websites storingvrij kan gebruiken, zetten wij meerdere servers in om de belasting te verdelen. Dit cookie slaat op aan welke server deze gebruiker werd toegekend. Type 2
  lastCCBmCode
  sr_ccci
  sr_ccci_model
  Deze cookies bevatten informatie over de Mercedes-Benz personenwagen die een gebruiker het laatst in de configurator heeft samengesteld. Deze gegevens worden op de informatiepagina’s van het respectieve model aangeduid en maken het mogelijk de configuratie later te voltooien. Type 2
  model Dit cookie slaat het voertuigmodel op dat u het laatst hebt bekeken. Zo kunnen wij u bij uw volgende bezoek wijzen op modelspecifieke content die in lijn ligt van uw interesses. Type 2
  ShopStartLinkOutlet* Dit cookie definieert de doelpagina waarop de gebruiker terechtkomt wanneer hij op Start klikt Type 2
  sr_voc
  sr_voc_model
  Deze cookies bevatten informatie over de Mercedes-Benz bestelwagen die een gebruiker het laatst in de configurator heeft samengesteld. Deze gegevens worden op de informatiepagina’s van het respectieve model aangeduid en maken het mogelijk de configuratie later te voltooien. Type 2
  unit Onze website bevat informatie over alle producten en diensten van Mercedes-Benz. Dit cookie slaat de rubrieken op die u het laatst hebt bezocht. Met behulp van deze informatie kunnen wij u bij uw volgende bezoek onmiddellijk naar die productpagina’s leiden die u interessant vindt. Type 2
  _lgin
  lastUrl
  s_*
  s_cc
  s_cpc
  s_evar_34
  s_evar_35
  s_fid
  s_getval_2
  s_ria
  s_sq
  s_sq
  s_sv_sid
  s_vi
  Deze cookies slaan informatie op over hoe bezoekers onze website gebruiken, en helpen ons zo onze website voortdurend verder te ontwikkelen in lijn met uw interesses. Type 3
  HighBandwidth
  $ms_externalFlash
  Deze cookies bevatten informatie over welke versie van Adobe Flash Player op een eindapparaat is geïnstalleerd en welke bandbreedte beschikbaar is. Zo kunnen wij multimediacontent aanbieden in overeenstemming met uw individuele systeemvoorwaarden en lange downloadtijden vermijden. Type 3
  psyma_participation Om onze website te verbeteren voeren wij regelmatig online-enquêtes uit naar de kwaliteit van onze pagina’s en ons informatieaanbod. Dit cookie geeft aan of een gebruiker de uitnodiging om deel te nemen aan een enquête heeft aangenomen of geweigerd. Type 3
  s_cc Dit cookie geeft aan dat in uw browser cookies geactiveerd zijn. Type 3
  session Dit cookie verhindert dat steeds opnieuw de welkomsttekst op onze startpagina wordt weergegeven. Type 3

  Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

  Cookie-naam Omschrijving Cookie-type
  _it
  _pr
  Bij het inloggen in Mijn Mercedes worden in dit cookie gecodeerde gegevens over het gebruikersprofiel opgeslagen, om de aanmeldstatus te behouden. Type 1
  _slt (soft login token) Dit cookie slaat niet-gevoelige gegevens over het gebruikersprofiel op om de website te personaliseren wanneer de gebruiker niet heeft ingelogd. Type 1
  _st(login token) Dit cookie slaat niet-gevoelige gegevens over het gebruikersprofiel op om de website te personaliseren wanneer de gebruiker wel heeft ingelogd. Type 1
  cccidealer Dit cookie slaat de in het kader van een aanvraag geselecteerde Mercedes-Benz Partner op. De contactpersoon is in toekomstige aanvragen op voorhand geselecteerd. Type 1
  dealer Dit cookie slaat een in het gebruikersprofiel van Mijn Mercedes opgeslagen favoriete contactpersoon op. Type 1
  pgid
  sid
  Deze cookies kennen aan uw apparaat voor de duur van uw bezoek een anonieme ID (sessie-ID) toe om gepersonaliseerde content (bv. laatst bekeken producten) te kunnen weergeven. Type 1
  storedVehicles
  <Subprocess>_<market>
  Bij het zoeken in ons aanbod nieuwe en tweedehandswagens kunt u de interessante aanbiedingen in een lijst zetten. De gegevens van de aanbieding worden in dit bestand opgeslagen. Type 1
  JSESSIONID Dit cookie wordt ingesteld door een externe server die kaartgegevens levert. Het slaat de Session ID op die meerdere, bij elkaar passende aanvragen aan de server bundelt en aan een sessie toekent. Type 1, type 4
  ARPT Om te garanderen dat elke gebruiker de Mercedes-Benz websites storingvrij kan gebruiken, zetten wij meerdere servers in om de belasting te verdelen. Dit cookie slaat op aan welke server deze gebruiker werd toegekend. Type 2
  lastCCBmCode
  sr_ccci
  sr_ccci_model
  Deze cookies bevatten informatie over de Mercedes-Benz personenwagen die een gebruiker het laatst in de configurator heeft samengesteld. Deze gegevens worden op de informatiepagina’s van het respectieve model aangeduid en maken het mogelijk de configuratie later te voltooien. Type 2
  model Dit cookie slaat het voertuigmodel op dat u het laatst hebt bekeken. Zo kunnen wij u bij uw volgende bezoek wijzen op modelspecifieke content die in lijn ligt van uw interesses. Type 2
  ShopStartLinkOutlet* Dit cookie definieert de doelpagina waarop de gebruiker terechtkomt wanneer hij op Start klikt Type 2
  sr_voc
  sr_voc_model
  Deze cookies bevatten informatie over de Mercedes-Benz bestelwagen die een gebruiker het laatst in de configurator heeft samengesteld. Deze gegevens worden op de informatiepagina’s van het respectieve model aangeduid en maken het mogelijk de configuratie later te voltooien. Type 2
  unit Onze website bevat informatie over alle producten en diensten van Mercedes-Benz. Dit cookie slaat de rubrieken op die u het laatst hebt bezocht. Met behulp van deze informatie kunnen wij u bij uw volgende bezoek onmiddellijk naar die productpagina’s leiden die u interessant vindt. Type 2
  _lgin
  lastUrl
  s_*
  s_cc
  s_cpc
  s_evar_34
  s_evar_35
  s_fid
  s_getval_2
  s_ria
  s_sq
  s_sq
  s_sv_sid
  s_vi
  Deze cookies slaan informatie op over hoe bezoekers onze website gebruiken, en helpen ons zo onze website voortdurend verder te ontwikkelen in lijn met uw interesses. Type 3
  HighBandwidth
  $ms_externalFlash
  Deze cookies bevatten informatie over welke versie van Adobe Flash Player op een eindapparaat is geïnstalleerd en welke bandbreedte beschikbaar is. Zo kunnen wij multimediacontent aanbieden in overeenstemming met uw individuele systeemvoorwaarden en lange downloadtijden vermijden. Type 3
  psyma_participation Om onze website te verbeteren voeren wij regelmatig online-enquêtes uit naar de kwaliteit van onze pagina’s en ons informatieaanbod. Dit cookie geeft aan of een gebruiker de uitnodiging om deel te nemen aan een enquête heeft aangenomen of geweigerd. Type 3
  s_cc Dit cookie geeft aan dat in uw browser cookies geactiveerd zijn. Type 3
  session Dit cookie verhindert dat steeds opnieuw de welkomsttekst op onze startpagina wordt weergegeven. Type 3

  Analyse van gebruiksgegevens

  Om voorkeuren van de bezoekers en bijzonder populaire gebieden in ons aanbod op het internet te kunnen identificeren, gebruiken wij cookies. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze internetsites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod voor u kunnen verbeteren. 
  Voor de statistische verwerking van de gegevens maakt Daimler gebruik van Adobe Omniture producten.
  Wilt u niet dat Daimler informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen te allen tijde voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out).
  Voor de technische kant van dit bezwaar wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen voor de browser, van waaruit het is ingesteld, kan worden toegepast.Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. andere hardware gebruikt, dient opt-out opnieuw te worden vastgelegd.