Wybierz SUV-a

Samochody Mercedes-Benz SUV.
W najlepszej formie, w każdym terenie.
Litera "G" jest synonimem samochodu terenowego ‒ od momentu wynalezienia Klasy G Mercedes-Benz, która bezkompromisowo już ponad 35 lat porusza się poza utartymi drogami. Jej geny można dziś znaleźć we wszystkich SUV-ach marki Mercedes-Benz. Wszystkie one dążą do doskonałego opanowania każdego podłoża.
Teraz jest to jeszcze wyraźniej widoczne, ponieważ wszystkie – od Mercedesa GLA, poprzez nowego Mercedesa GLE Coupé, po samą Klasę G ‒ mają literę "G" w nazwie. Ruszaj w teren!
Mike Horn
Klasa G
Osiągnij to, co wydaje się niemożliwe.
Pokonaj bariery. Wkrocz w nieznane.
Dla niektórych najważniejsze
w życiu są wyzwania.
Zobacz już teraz
Petra Němcová
GLC
Pokaż swój styl. Odsłoń swoje wszystkie oblicza. Pomóż stworzyć lepszy świat. To są wartości nowego pokolenia.
Odkryj już teraz
Dabiz Muñoz
GLC Coupé
Udane połączenie niezwykłych elementów. Z pasją do szczegółów. Emanuje charakterem.
Odkryj już teraz
Meredith Michaels-Beerbaum
GLE
Nigdy nie trać kontroli. Zachowaj elegancję nawet w najtrudniejszych momentach. Na tym polega wielkość.
Zobacz już teraz
Lewis Hamilton
GLE Coupé
Przewaga, z której można czerpać siłę. Imponujące rezultaty na każdej nawierzchni. Wygrana w najlepszym stylu.
Zobacz już teraz
Dostawca serwisu / Ochrona danych
 • Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart, Niemcy
  Tel. +49 711 170
  E-Mail: dialog@daimler.com

  Commercial Register Stuttgart, Nr HRB 19360
  Numer identyfikacji podatkowej: DE 81 25 26 315

  Zarząd:
  Dieter Zetsche (Prezes / CEO), Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Ola Källenius, Wilfried Porth, Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej: Manfred Bischoff.

  Kontakt

  Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa, Polska
  Tel.: +48 22 312 50 00
  Fax.: +48 22 312 50 99
  Infolinia: 00 800 17 777 777
  E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

  Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XIII Wydział Gospodarczy
  Nr: KRS 0000138030
  Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

  Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

  Zarząd:
  Niels Kowollik (Prezes Zarządu),
  Wiesława Markiewicz (Członek Zarządu),
  Paweł Miszkowski (Członek Zarządu).

  Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz:
  Strona główna Mercedes-Benz

 • Prawa autorskie

  Copyright 2015 Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych Daimler AG podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

  Produkty i ceny

  Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów Daimler, będą jeszcze do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do seryjnego zakresu dostaw i świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i świadczenia, które nie są oferowane w Polsce. Stwierdzenia odnoszące się do przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub dostawy wiążącymi są zawsze ceny obowiązujące w dniu dostawy. Dla naszych dealerów podane ceny są jedynie niewiążącymi zaleceniami cenowymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

  Koszty Gospodarowania Odpadami (KGO)

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy, że Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. pokrywa koszty gospodarowania odpadami (KGO) w wysokości *0,60* zł za 1 sztukę lamp wyładowczych oraz *0,14* zł za kilogram pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Znaki towarowe

  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Daimler są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler AG, dotyczy to w szczególności nazwy modeli, jak również znaków logo oraz emblematów.

  Prawa licencyjne

  Daimler chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Daimler musi chronić swoją własność intelektualna, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler AG.

  Wypowiedzi dotyczące przyszłości

  Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Daimler. Poprzez użycie na tych stronach internetowych takich wyrażeń jak "oczekiwać", "oceniać", "liczyć na", "zamierzać" i "planować" zamierza się, wskazywać wypowiedzi dotyczące przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Daimler, z chwili gdy zostały dokonane, odnośnie przyszłych zdarzeń i obarczone są pewnymi ryzykami i niepewnością. Jak wyjaśniono w raportach Daimler złożonych amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commision (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od podanych tu przewidywań. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w ogólnych warunkach ekonomicznych i w ramowych warunkach handlowych, także zmiany w kursach walut i w poziomie stóp procentowych, wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, nie wystarczająca akceptacja dla nowych produktów i usług oraz zmiany w strategii przedsiębiorstwa. Daimler oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości.

  Odpowiedzialność

  Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

  Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

  Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz:
  Strona główna Mercedes-Benz

 • Ochrona danych

  Daimler wita gości na naszej witrynie i wyraża zadowolenie z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Ochrona danych prywatnych ma dla nas duże znaczenie i dokładamy starań, aby odwiedzający nasze strony internetowe mieli poczucie bezpieczeństwa. Ochrona sfery prywatnej w trakcie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym aspektem, który uwzględniamy w procesach działalności naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane od odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawowymi kraju, w którym swoją siedzibę ma placówka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. W naszej polityce ochrony danych w pozostałym zakresie kierujemy się wytyczną koncernu Daimler dotyczącą ochrony danych.

  Wytyczne koncernu. Ochrona danych klientów i partnerów. (PDF)

  Na stronach internetowych Daimler mogą być zamieszczone odnośniki do stron innych oferentów, w stosunku do których nie obowiązuje niniejsze oświadczenie w zakresie ochrony danych.

  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

  Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych nasz serwer standardowo zapisuje między innymi informacje o stosowanej przez Ciebie przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, adres strony internetowej, z której do nas przychodzisz, adresy stron internetowych, które u nas odwiedzasz, datę wizyty na naszej witrynie, a także ze względów bezpieczeństwa, np. w celu rozpoznania ataków hakerskich na nasze strony internetowe, przez okres siedmiu dni adres IP przydzielany Tobie przez Twojego dostawcę usług internetowych. Za wyjątkiem adresu IP dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, gdy podajesz je nam z własnej inicjatywy, np. w ramach rejestrowania się, udziału w ankiecie, albo w konkursie z nagrodami lub zawierania umowy.

  Wykorzystywanie i dalsze przekazywanie danych osobowych

  Daimler wykorzystuje dane osobowe dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym w danym przypadku zakresie.

  Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawa. Nasi pracownicy, agencje i dealerzy zobowiązani są przez nas do zachowania poufności.

  Możliwość wyboru

  Na podstawie zebranych danych osobowych mamy możliwość informowania o naszych produktach i usługach, a także przeprowadzania ankiet w tym zakresie. Oczywiście udział w tych przedsięwzięciach jest dobrowolny. W razie braku zgody na takie działania możesz w każdej chwili poinformować nas o tym i dostęp do tych danych zostanie odpowiednio zablokowany. Szczegółowe informacje znajdziesz na właściwej stronie internetowej.

  Newslettery

  Na naszej stronie internetowej możesz ewentualnie zaabonować newslettery. Dane wprowadzone podczas zgłoszenia są przeznaczone – o ile nie wyrazisz zgody na ich inne wykorzystanie – wyłącznie dla potrzeb wysyłania newslettera. W każdej chwili możesz zakończyć abonament korzystając z możliwości przewidzianych w newsletterze.

  Centralny serwis logowania koncernu Daimler AG

  Centralny serwis logowania koncernu Daimler AG umożliwia dostęp do wszystkich objętych tym serwisem stron internetowych i aplikacji grupy Daimler oraz jej marek. Z warunkami korzystania z centralnego serwisu logowania Daimler AG można zapoznać się pod poniższym linkiem:

  Warunki korzystania z centralnego serwisu logowania koncernu Daimler AG

  Social plug-ins

  Daimler wykorzystuje tak zwane social plug-ins (nazywane dalej przełącznikami) portali społecznościowych, jak np. Facebook, Twitter i Google+.

  Podczas Twojej wizyty na naszej witrynie internetowej przełączniki te są standardowo wyłączone, tzn. bez Twojego udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies. Szczegółowe informacje zawarte są w naszych wskazówkach na temat cookies.

  Wskazówki na temat cookies

  Po włączeniu przełącznika następuje bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego. Treści powiązane z przełącznikiem przesyłane są wtedy z portali społecznościowych bezpośrednio do Twojej przeglądarki, która wbudowuje je w stronę internetową.

  Portal społecznościowy może pobierać dane natychmiast po włączeniu przełącznika – niezależnie od tego, czy klikasz na niego myszką, czy też nie. Po zalogowaniu się do portalu społecznościowego może on przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Gdy odwiedzasz inne strony internetowe Daimler, portal społecznościowy nie może przyporządkować Twojej wizyty tak długo, aż również tam nie uruchomisz odpowiedniego przełącznika.

  Jeżeli jesteś członkiem portalu społecznościowego i nie chcesz, aby portal ten łączył ze sobą dane zbierane podczas Twojej wizyty na naszych stronach z Twoimi zapisanymi danymi użytkownika portalu, to przed uruchomieniem przełącznika musisz wylogować się z danej sieci społecznościowej.

  Nie mamy jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które zapisywane są przez portale społecznościowe przy użyciu swoich przełączników. Informacje o celu i zakresie zapisywania danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez określone portale społecznościowe, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach zaprzestania gromadzenia danych w ramach ochrony Twojej sfery prywatnej zawarte są we wskazówkach na temat ochrony danych publikowanych przez dane sieci społecznościowe.

  Cookies

  Informacje o stosowanych przez nas cookies oraz o ich funkcjach zawarte są w naszych wskazówkach na temat cookies.

  Wskazówki na temat cookies

  Analiza danych użytkowych

  W celu określenia preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej stosujemy produkty Adobe Omniture. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę. 

  Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma Daimler zapisywała i analizowała informacje o Twojej wizycie, możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out).
  W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli skasujesz cookies względnie stosujesz inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.

  Kliknij tutaj, aby zainstalować plik cookie opt-out.

  Bezpieczeństwo

  Daimler podejmuje działania bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczenie dostępu osób do tego nieuprawnionych. Nasze działania bezpieczeństwa ciągle usprawniamy z uwzględnieniem rozwoju technologicznego.

  Prawo do informacji

  Daimler lub właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania przedstawicielstwo na życzenie poinformuje Cię możliwie niezwłocznie, w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane dotyczące Twojej osoby są przez nas zapisywane. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako użytkownik, stwarzamy również możliwość osobistego zapoznania się z tymi danymi i w razie potrzeby ich skasowania lub zmiany. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność i aktualność danych zostały zapisane informacje niewłaściwe, to na życzenie dokonamy stosownych korekt. 

  W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zwrócić się do naszego pełnomocnika koncernu ds. ochrony danych, który wraz ze swoim zespołem służy pomocą również w przypadku próśb o udzielenie informacji, propozycji ulepszeń lub zażaleń.

  Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych

  dr Joachim Rieß
  Daimler AG
  HPC 0518
  D-70546 Stuttgart
  Niemcy

  Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz:
  Strona główna Mercedes-Benz

 • Cookies

  Daimler stosuje cookies i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies“), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników i umożliwiają optymalne projektowanie stron internetowych. Ułatwiają one nawigację i w znacznym stopniu zwiększają komfort użytkownika przy przeglądaniu danej strony internetowej. 

  Cookies są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu końcowym. Pliki te można wykorzystać do sprawdzenia, czy urządzenie końcowe komunikowało się już z naszymi stronami. Następuje wyłącznie identyfikacja cookie na urządzeniu końcowym. Cookies umożliwiają zapisywanie danych osobowych, o ile wyrazisz na to zgodę lub, gdy jest to niezbędne ze względów technicznych, np. dla umożliwienia zabezpieczonego logowania.

  Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie i zapisywanie cookies na swoim urządzeniu końcowym. Możesz przeglądać nasze strony również bez cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Istnieje możliwość odłączenia zapisywania cookies na urządzeniu końcowym, co następuje po wybraniu opcji *nie akceptować cookies* w menu ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz skasować cookies zapisane już na urządzeniu końcowym. O szczegółowych czynnościach informuje instrukcja producenta przeglądarki lub urządzenia końcowego. Do dalszych informacji na temat odłączania Local Shared Objects odsyła poniższy link:

  Informacje o odłączaniu Local Shared Objects

  Jeżeli nie zaakceptujesz cookies, może to prowadzić do ograniczenia funkcji udostępniających naszą ofertę.

  Cookies dzielimy na poniższe kategorie:

  Cookies niezbędne (typ 1)
  Te cookies są absolutnie niezbędne do tego, aby funkcje stron internetowych były realizowane prawidłowo. Bez tych plików nie można udostępnić np. takich usług, jak konfigurator pojazdów.

  Cookies funkcyjne (typ 2)
  Te cookies umożliwiają zwiększenie komfortu korzystania ze stron internetowych i zakresu ich możliwości, a także udostępniają dodatkowe funkcje. W plikach tych można na przykład zapisać ustawienia dotyczące języka stron.

  Cookies ofertowe (typ 3)
  Te cookies zbierają informacje o tym, jak korzystasz ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju pomagają nam na przykład w identyfikowaniu szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę. Informacje zbierane w tych plikach są anonimowe. Dalsze informacje o gromadzeniu i analizowaniu danych zamieszczono w akapicie „Analiza danych użytkowych“.

  Cookies strony trzeciej (typ 4)
  Te cookies stosowane są przez stronę trzecią, np. przez portale społecznościowe. Pliki te wykorzystywane są głównie do integrowania w naszej witrynie treści mediów społecznościowych, np. za pomocą social plug-ins. Informacje o sposobie stosowania przełączników social plug-ins zamieszczono w akapicie „Social plug-ins“ w Polityce Prywatności.

  Polityka Prywatności

  W naszej witrynie internetowej stosujemy następujące cookies:                                                                                                

  Nazwa cookie Opis Typ cookie

  bandwidth

  Ten plik cookie zapisuje szerokość pasma Twojego łącza internetowego, aby zoptymalizować przesył treści.

  Typ 1

  locale

  Ten plik cookie zapisuje skrót kraju, z którego wchodzisz na stronę internetową. Dzięki temu możesz oglądać prezentowane treści w swoim języku.

  Typ 1

  PHPSESSID

  Ten plik cookie przydziela Twojemu urządzeniu na czas wizyty anonimowy identyfikator (session ID), aby łączyć większą liczbę zapytań przesyłanych na serwer i móc je przyporządkować do sesji.

  Typ 1

  c_disclaimer

  Ten plik cookie pokazuje, że zgadzasz się na używanie plików cookie na naszych stronach. Jest inicjowany, gdy zamkniesz okienko informujące o używaniu plików cookie.

  Typ 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Te cookies w celu poprawy wyników wyszukiwania zapisują dane z Twoich wyszukiwań (np. ostatnio wpisany do wyszukiwarki tekst lub ostatnio wybraną sugestię wyszukiwania).

  Typ 2

  show_infobox

  Ten plik cookie zapobiega ponownemu pojawianiu się sekwencji powitalnej na naszej stronie startowej.

  Typ 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi

  Te cookies zapisują informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony, i pomagają nam w ten sposób stale modernizować naszą stronę internetową odpowiednio do zainteresowań użytkowników.

  Typ 3

  psyma_participation

  W celu poprawy naszej strony internetowej regularnie przeprowadzamy ankiety online dotyczące jakości naszych stron i naszej oferty informacyjnej. Ten plik cookie pokazuje, czy dany użytkownik przyjął zaproszenie do wypełnienia ankiety, czy je odrzucił.

  Typ 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Te cookies są uruchamiane przez YouTube i/lub Google, gdy odtwarzają Państwo film na stronie. Więcej informacji o rodzaju, użytkowaniu i celu cookies otrzymają Państwo klikając na poniższy link: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

  Typ 3

  Analiza danych użytkowych

  Stosujemy cookies w celu określenia preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych aspektów naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy selektywnie dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i tym samym ulepszyć naszą ofertę.

  Dla potrzeb statystycznego przetwarzania danych Daimler stosuje produkty Adobe Omniture.

  Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma Daimler zapisywała i analizowała informacje o Twojej wizycie, możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out).

  W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli skasujesz cookies względnie stosujesz inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.

  Kliknij tutaj, aby zainstalować plik cookie opt-out.

  Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz:
  Strona główna Mercedes-Benz

Stosowanie cookies.

Daimler stosuje cookies w celu optymalnego projektowania stron internetowych i ich ciągłego ulepszania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.

Dalsze informacje zawarte są we wskazówkach na temat cookies.