Vyberte si SUV

Získajte maximum z každého terénu
Nové vozidlá SUV značky Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz písmenom „G“ označuje „Geländewagen“ (čo je nemecký termín pre off-roadové vozidlo). Toto platí už od vzniku Triedy G. Dnes nájdete jej gény vo všetkých SUV značky Mercedes-Benz.
Všetky majú rovnaký cieľ – schopnosť zvládnuť každý druh povrchu. A dnes to platí ešte viac ako v minulosti. Odteraz majú všetky off-roadové vozidlá gén „G“ aj vo svojich názvoch – od GLA až po GLE kupé a Triedu G. Zažite ich pôsobivé off-roadové schopnosti.
Mike Horn
Trieda G
Meňte nemožné na možné. Prekračujte hranice. Vstupujte do neznáma. Niektorí z nás potrebujú výzvy každý deň.
Spoznajte Triedu G
Petra Němcová
GLC
Predveďte svoj štýl. Ukážte veľa rôznych tvárí. Pomôžte vytvoriť lepší svet. Sebadôvera novej generácie.
Spoznajte novú GLC
Meredith Michaels-Beerbaum
GLE
Vždy všetko pod kontrolou. Elegancia aj v extrémnych podmienkach. To je čistá veľkosť.
Spoznajte novú GLE
Lewis Hamilton
GLE kupé
Moc, na ktorú možno byť hrdý. Úžasná dynamika pre každý terén. Štýlový vzhľad.
Spoznajte nové kupé GLE
Poskytovateľ / Vyhlásenie o ochrane súkromia
 • Poskytovateľ

  Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.

  Tuhovská 5
  831 07 Bratislava
  Tel.: 02 / 4929 4444
  Fax: 02 / 4929 4929
  E-mail: info@mercedes-benz.sk

 • Právne pokyny

  Autorské právo

  Copyright 2003-2015 Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvukové, video súbory a animačné súbory ako aj ich úpravy na internetových stránkach spoločnosti Daimler AG podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nemožno ich kopírovať na obchodné účely alebo kvôli šíreniu, ani meniť alebo používať na iných webových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler obsahujú materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých, ktorí ho poskytli.

  Produktové variácie

  Niektoré produktové informácie, ilustrácie a obrázky zobrazované na týchto internetových stránkach boli pripravené k všeobecnému použitiu na internetových stránkach spravovaných v rôznych krajinách po celom svete. Preto sú niektoré informácie a/alebo prislušenstvo, ktoré nie sú dostupné v niektorých krajinách kvôli uspokojeniu dopytu lokálneho trhu alebo reguláčnej politike, dostupné v odlišných špecifikáciach alebo konfiguráciach.

  Ak máte záujem o akýkoľvek model vozidla, farbu, výbavu alebo príslušenstvo zobrazené na internetových stránkach a nie ste si istý dostupnosťou vo vašej lokalite, kontaktujte, prosím, vášho lokálneho autorizovaného predajcu.

  Ceny

  Pod cenami sa rozumejú nezáväzné cenové doporučenia. Ceny sú platné v čase publikovania a ich zmena je možná bez oznámenia.

  Obchodné značky

   

  Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach Daimler zákonom chránené ochranné známky Daimler, čo platí hlavne pre názvy modelov ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

   

  Licenčné práva

   

  Daimler Vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa nášmu kreatívnemu stvárneniu potešíte rovnako ako my. Napriek tomu Vás prosíme o porozumenie, keďže Daimler musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorského práva a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo Daimler.

   

  Poznámky k výpovediam o budúcom vývoji

   

  Internetové stránky, Investor Relations Releases, výročné a polročné správy, výhľady, prezentácie, audio a video prenosy z akcií (priame alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto webovej stránke obsahujú okrem iného aj výpovede ohľadom budúceho vývoja, ktoré sa opierajú o aktuálny odhad manažmentu. Slová ako "anticipovať", "predpokladať", "veriť", "odhadnúť", "očakávať", "zamýšľať", "môcť/mohli by", "plánovať, "premietať", "mali by" a iné podobné výrazy vyjadrujú výpovede ohľadom budúceho vývoja. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Ako príklad uvedieme pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny kurzu, úrokových mier a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné uvedenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien ojazdených vozidiel. Ak by sa objavil niektorý z faktorov neistoty alebo iná nepostihnuteľnosť (niektoré z nich sú uvedené pod nadpisom "Riziková správa" v aktuálnej výročnej správe Daimler ako aj pod nadpisom "Risk Factors" v aktuálnej výročnej správe Daimler vo formulári 20-F, ktorý bol odovzdaný na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo by sa predpoklady v týchto výpovediach ukázali ako nesprávne, môžu sa skutočné výsledky značne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach.
  Nie je našim úmyslom ani neručíme za priebežné aktualizovanie výpovedí o budúcom vývoji, pretože výlučne závisia od okolností v deň ich zverejnenia.

   

  Ručenie

   

  Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú súhlas alebo záruku, či už výslovnú alebo nevyslovenú. Najmä neznamenajú nevyslovený prísľub alebo záruku týkajúcu sa vlastnosti, predajnosti, vhodnosti pre určité účely, alebo že nedôjde k porušeniu zákonov a patentov.
  Na našich stránkach nájdete aj linky k iným internetovým stránkam. Chceme Vás upozorniť na to, že nemáme vplyv na vzhľad a obsah týchto stránok. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky linky k externým stránkam a ich obsahom na našich internetových stránkach.

   

 • Ochrana údajov

   

  Spoločnosť Daimler sa teší z vašej návštevy na svojej webovej stránke, ako aj z vášho záujmu o náš podnik a o naše výrobky. Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vašej osobnej sféry pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme do úvahy. Osobné údaje, ktoré sa získajú pri návšteve našich webových stránok, spracovávame v zmysle ustanovení právnej ochrany údajov v krajine, v ktorej sídli úrad zodpovedný za spracovanie údajov. V ostatných aspektoch sa naša politika ochrany údajov riadi kódexom ochrany údajov platnom pre Daimler.

   

  Vyhlásenie spoločnosti Daimler o ochrane údajov 

  Webové stránky Daimler môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

  Získavanie a spracovanie osobných údajov

   

  Keď navštívite našu webovú stránku, zaznamenajú naše webové servery štandardne okrem iného údaje o vami použitom prehliadači a operačnom systéme, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, dátum návštevy, ako aj z bezpečnostných dôvodov, napr. pre rozpoznanie útokov na naše webové stránky, a počas siedmich dní IP adresu, ktorá vám bola pridelená vaším poskytovateľom internetovej služby. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, otázok, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

   

  Použitie a postúpenie osobných údajov, účelová väzba

   

  Daimler použije vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na otázky týkajúce sa výrobku a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný.

  Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných národných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany zaviazaní k diskrétnosti.

   

  Možnosť voľby

   

  Vaše údaje chceme použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich výrobkoch a službách a prípadne zistili váš názor na ne. Účasť na takýchto aktivitách je samozrejmedobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. Ďalšie informácie nájdete na príslušnej webovej stránke.

   

  Newsletter

  Internetové stránky môžu byť použité na prihlásenie sa na odoberanie noviniek. Údaje poskytnuté počas prihlásenia sa na odoberanie noviniek budú využívané výhradne na účel odosielania noviniek vo forme newslettra, za predpokladu, že ste nepovolili inú formu využitia údajov. Odber noviniek je možné zrušiť kedykoľvek prostredníctvom odkazu "Zrušiť odber noviniek" obsiahnutom v samotnom newslettri.

  Central Daimler access service

  The central Daimler access service enables you to create a single user account to log in to all websites and applications of the Daimler group and its brands that are offered through this service. Click on the following link to read the terms and conditions of use for the central Daimler AG access service:

  Terms and Conditions of Use for Central Daimler AG access service

  Social plugins

  Daimler uses so-called social plugins ('buttons') of social networks such as Facebook, Google+ and Twitter.

  When you visit our websites these buttons are deactivated by default, i.e. without your intervention they will not send any data to the respective social networks. Before you are able to use these buttons, you must activate them by clicking on them. They then remain active until you deactivate them again or delete your cookies (please refer to 'Cookies').

  Cookies

  After their activation, a direct link to the server of the respective social network is established. The contents of the button are then transmitted from the social network directly to your browser and incorporated in the website by it.

  After activation of a button, the social network can retrieve data, independently of whether you interact with the button or not. If you are logged on to a social network, the network can assign your visit to the website to your user account. A social network cannot assign a visit to other Daimler websites unless and until you activate the respective button there as well.

  If you are a member of a social network and do not wish it to combine data retrieved from your visit to our websites with your membership data, you must log out from the social network concerned before activating the buttons.

  We have no influence on the scope of data that is collected by the social networks through their buttons. The data use policies of the social networks provide information on the purpose and extent of the data that they collect, how this data is processed and used, the rights available to you and the settings that you can use to protect your privacy.

  Cookies

  Informácie o cookies, ktoré sú využívané a ich súčasti sú zahrnuté v sekcií "Cookies".

  Cookies

  Analysis of usage data

  We use Adobe Omniture to track the preferences of visitors and to identify especially popular sections of our websites. In this way, we can adapt the content of our website more specifically to your needs and thereby improve what we offer you.

  If you do not wish Daimler to collect and analyze statistical data related to your visit you may object to the future use of your date at any time (opt-out).

  For the technical implementation of your objection it is necessary to install an opt-out cookie on your browser. This cookie will only indicate that you have opted out. Please note that for technical reasons the opt-out cookie will only affect the browser you object from. If you delete the cookies in your browser or use a different end device or browser, you will need to opt out again.

  Click here to install the opt-out cookie.

  Bezpečnosť

   

  Daimler používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa nepretržite zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

   

   

   

  Právo na informácie

   

  Na požiadanie vám Daimler alebo príslušné zastúpenie v zmysle platného práva oznámi, podľa možnosti obratom a písomne, či má o vás zaznamenané osobné údaje a o aké údaje ide. Ak ste zaregistrovaní ako užívatelia, ponúkame vám aj možnosť samostatného náhľadu do údajov a ich prípadné vymazanie alebo zmenu. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli uložené nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

  Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na splnomocnenca koncernu na ochranu údajov, ktorý je so svojím tímom k dispozícii aj v prípade žiadostí o informácie, podnetov alebo sťažností.

   

   

   

   

   

   
  Splnomocnenec koncernu na ochranu údajov

   

  Peter Kadlec

  Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

  Tuhovská 5 

  Bratislava 831 07 

  Slovenská Republika

   

   

   

 • Cookies

   

  Spoločnosť Daimler používa cookies a podobné technológie, ako napríklad HTML5 Storage alebo Local Shared Objects (ďalej spoločne nazývané „cookies“), aby zistila preferencie používateľov a mohla optimálne vytvárať webové stránky. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky

  Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Môžu sa použiť na zistenie, či z vášho koncového zariadenia už prebehla komunikácia s našimi stránkami. Identifikuje sa len cookie na vašom koncovom zariadení. Osobné údaje sa môžu ukladať do cookies vtedy, keď ste s tým súhlasili alebo je to technicky bezpodmienečne nevyhnutné, napr. pre umožnenie chráneného prihlásenia.

  Keď používate našu webovú stránku, súhlasíte s používaním a ukladaním cookies na vašom koncovom zariadení. Našu webovú stránku si však môžete prezerať aj bez cookies. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na vašom koncovom zariadení môžete zabrániť tak, že v nastaveniach vášho prehliadača zvolíte *neakceptovať cookies*. Cookies, ktoré sa do vášho koncového zariadenia už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ako to v jednotlivých prípadoch funguje, zistíte z návodu vášho prehliadača, príp. u výrobcu koncového zariadenia.

  Informácie o deaktivácií lokálne zdieľaných objektov

  V prípade, že nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

  Cookies delíme do nasledujúcich kategórií:

  Bezpodmienečne nevyhnutné cookies (typ 1)
  Tieto cookies sú nutne potrebné, aby webové stránky a ich funkcie pracovali správne. Bez týchto cookies nemôžu byť napr. poskytnuté služby ako Konfigurátor vozidla.

  Funkčné cookies (typ 2)
  Tieto cookies umožňujú zlepšovať komfort a výkon webových stránok a poskytovať rôzne funkcie. Vo funkčných cookies sa môžu napríklad ukladať nastavenia jazyka.

  Výkonové cookies (typ 3)
  Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate webové stránky. Výkonové cookies nám napríklad pomáhajú pri identifikácii obzvlášť obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich webových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám, a tým zlepšiť našu ponuku pre vás. Informácie, ktoré sa zhromaždia týmito cookies, nemajú osobný charakter. Ďalšie informácie k zhromažďovaniu a vyhodnocovaniu informácií nájdete v odseku „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

  Cookies tretích strán(typ 4)
  Tieto cookies sú ukladané tretími stranami, napr. sociálnymi sieťami. V prvom rade sa používajú na integrovanie obsahov sociálnych médií, ako sú sociálne zásuvné moduly (Social Plugins), na našej stránke. Informácie o tom, ako používame sociálne zásuvné moduly (Social Plugins), nájdete v odseku „Sociálne zásuvné moduly (Social Plugins)“ vyhlásenia o súkromí (Privacy Statements).

  Vyhlásenie o ochrane údajov

  Na našej desktopovej webovej stránke používame nasledujúce cookies:

   

   

  Cookie name Description Cookie type

  bandwidth

  Tento súbor cookie ukladá údaje o šírke pásma vášho internetového pripojenia za účelom optimalizácie poskytovaného obsahu.

  Type 1

  locale

  Tento súbor cookie ukladá údaje o kóde krajiny, z ktorej pristupujete na internetové stránky. Umožňuje poskytovanie obsahu v príslušnom jazyku.

  Type 1

  PHPSESSID

  Tento typ cookie je vytvorený automaticky a neobsahuje žiadne osobné údaje. Jeho trvanie závisí od času, ktorý užívateľ strávi na stránke a vymaže sa ihneď po zatvorení internetového prehliadača.

  Type 1

  c_disclaimer

  Tento súbor cookie zaznamenáva súhlas s použitím cookies na našich webstránkach. Je nastavený pri zatvorení hlásenia "Použitie cookies".

  Type 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Tieto súbory cookies ukladajú dáta súvisiace s vyhľadávaním za účelom optimalizácie vyhľadávania.

  Type 2

  show_infobox

  Tento súbor cookie zabraňuje opakovanému zobrazovaniu uvítacej sekvencie na úvodnej stránke. 

  Type 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi

  Tieto súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako používajú návštevníci naše internetové stránky a pomáhajú nám neustále vyvíjať riešenia podľa ich záujmov.

  Type 3

  psyma_participation

  Na zlepšenie našej internetovej stránky uskutočňujeme pravidelný online-prieskum kvality našich stránok a ponuky informácií. Tento súbor cookie ukazuje, či používateľ prijal alebo odmietol pozvanie zúčastniť sa na prieskume.

  Type 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Tieto súbory cookies sú pripravené stránkami Youtube a Google pri prehrávaní videa. Pre viac informácií navštívte: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

  Type 3

   

  Vyhodnocovanie údajov o používaní

  Cookies používame, aby sme mohli zistiť preferencie návštevníkov a obzvlášť obľúbené oblasti našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich webových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám, a tým zlepšiť našu ponuku pre vás.

  Pre štatistické spracovanie údajov používa spoločnosť Daimler produkty Adobe Omniture.

  Keď nechcete, aby spoločnosť Daimler zhromažďovala a analyzovala informácie o vašej návšteve, môžete to kedykoľvek pre budúcnosť odmietnuť (opt-out).

  Pre technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo vašom prehliadači spustí opt-out cookie. Tento cookie slúži výhradne na priradenie vášho nesúhlasu. Dbajte prosím na to, že opt-out cookie je možné používať z technických dôvodov len pre prehliadač, z ktorého bol spustený. Keď cookies vymažete alebo používate iný prehliadač, príp. iné koncové zariadenie musíte opt-out navoliť nanovo.

  Kliknite tu, aby ste spustili inštaláciu opt-out cookie.

Použitie cookies

Spoločnosť Daimler používa cookies, aby mohla optimálne vytvárať a neustále zlepšovať svoje webové stránky. Používaním tejto webovej stránky dávate súhlas s použitím cookies.

Viac informácií o Cookies > Zatvoriť